Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »
  Δημοσιεύσεις Περιλήψεων - Ελληνικά Περιοδι­κά

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 
Καλογιαννίδης Ι., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Πετούσης Σ., Δαγκλής Θ., Τραϊανός Α., Γκουτζιούκης Α., Πράπας Ν., Μακέδος Γ.  
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ Τεύχος 2009; 4: 181 

ΑΝΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 
Καλογιαννίδης Ι., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Πετούσης Σ., Δαγκλής Θ., Καρκανάκη Α., Πράπας Ν., Μακέδος Γ.  
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ Τεύχος 2009; 4: 97 

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ 
Μασούρα Σ., Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής Θ., Κούρτης Α., Πράπας Ν., Γκουτζιούλης Μ., Μακέδος Γ.  
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ Τεύχος 2009; 4: 19 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
Καλογιαννίδης Ι., Μασούρα Σ., Πράπας Ν., Μακέδος Α., Γκουτζιούλης Μ., Ψικάκος Γ., Τραϊανός Β., Μακέδος Γ. 
ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL Τεύχος 2009; 36: 102 

ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΚΙΟΥΛΚΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ > 35 ΕΤΩΝ
Καλογιαννίδης Ι., Μασούρα Σ., Πράπας Ν., Μακέδος Α., Γκουτζιούλης Μ., Ψικάκος Γ., Τραϊανός Β., Μακέδος Γ. 
ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL Τεύχος 2007; 34: 80 

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ > 35 ΕΤΩΝ
Μασούρα Σ., Καλογιαννίδης Ι., Πράπας Ν., Μακέδος Α., Γκουτζιούλης Μ., Κούρτης Α., Μακέδος Γ. 
ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL Τεύχος 2007; 34: 79 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ. ΑΝΑΔΡΟΜΗ 7 ΕΤΙΑΣ 
Παπανικολάου Α., Μπλιούμη Καλογιαννίδης Ι., Πράπας Ι., Μακέδος Γ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Τεύχος 2005; 32(3): 44 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΙΑ. ΑΝΑΔΡΟΜΗ 10 ΕΤΙΑΣ 
Καλογιαννίδης Ι., Παπαδόπουλος Ε., Ζαχαριαδής Μ., Παπανικολάου Α., Βλάσσης Γ., Μακέδος Γ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Τεύχος 2003; 30(3): 65 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ  ΤΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ  ΦΡΟΥΡΟΥ  ΣΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ   ΤΟΥ  ΜΑΣΤΟY
Σαλιάγκας Κ., Παπαβασιλείου Κ., Καλογιαννίδης Ι., Αρκούδα  Χ., Νικολούδης Ν., Οικονόμου Α.­
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ Συμπληρωματικό Τεύχος 2002; 68(1): 124