Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »
  Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΩΡΩΝ ΤΟΚΕΤΩΝ < 28 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ  
Μασούρα Σ., Καλογιαννίδης Ι., Πετούσης Σ., Μαργιούλα-Σιάρκου Χρ., Κούρτης Α., Πράπας Ν., Αγοραστός Θ. 
6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μέτσοβο 14-16 Μαΐου 2010

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΥΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ 
Μασούρα Σ., Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής Θ., Τραιανός Α., Γκουτζιούλης Μ., Πράπας Ν., Αγοραστός Θ.
6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μέτσοβο 14-16 Μαΐου 2010

ΠΡΟΩΡΗ ΡΗΞΗ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ: ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ   
Πετούσης Σ., Καλογιαννίδης Ι., Κουκουλομάτη Α., Μαργιούλα-Σιάρκου Χρ., Τραιανός Α., Κούρτης Α., Πράπας Ν.
6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μέτσοβο 14-16 Μαΐου 2010

ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ ΑΙΔΟΙΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΠΡΟΕΚΛΑΨΙΑΣ  
Μασούρα Σ., Καλογιαννίδης Ι., Θεοδωρίδης Θ., Αποστόλοβα Γ., Δαγκλής Θ., Κούρτης Α., Γκουτζιούλης Μ.
6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μέτσοβο 14-16 Μαΐου 2010

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Κούρτης Α., Μακέδου Κ., Γκιομίση Α., Μουζάκη Μ., Σλαβάκης Ι.,  Καλογιαννίδης Ι., Πράπας Ν., Αγοραστός Θ.
37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & 1st MEDITERRANEAN ENDOCRINE DAY Αθήνα 14-17 Απριλίου 2010

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Κούρτης Α., Γκιομίση Α., Μακέδου Κ., Μουζάκη Μ., Καλογιαννίδης Ι., Τραιανός Α., Πράπας Ν., Αγοραστός Θ.
37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & 1st MEDITERRANEAN ENDOCRINE DAY Αθήνα 14-17 Απριλίου 2010

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Κούρτης Α., Ξενίδης Θ., Μακέδου Κ., Καλογιαννίδης Ι., Γκουτζιούλης Α., Πράπας Ν., Μακέδος Γ.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 28-31 Μαΐου 2009

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Κούρτης Α., Γκιομίση Α., Μακέδου Κ., Μουζάκη Μ., Καλογιαννίδης Ι., Πράπας Ν., Μακέδος Γ.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 28-31 Μαΐου 2009

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΙΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΙΝΟΜΥΟΜΑΤΕΚΤΟΜΙΑ   
Ξηρομερίτης Π., Καλογιαννίδης Ι., Πράπας Ν., Πράπας Ι.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 28-31 Μαΐου 2009

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ  
Καλογιαννίδης Ι., Μασουρίδου Ν., Α. Μακέδος., Δαγκλής Θ., Πράπας Ν., Τραϊανός Α., Γκουτζιούλης Μ., Μακέδος Γ.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 28-31 Μαΐου 2009

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 
Καλογιαννίδης Ι., Μασούρα Σ., Δαγκλής Θ., Πράπας Ν., Μακέδος Α., Κούρτης Α., Μακέδος Γ.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 28-31 Μαΐου 2009

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΔΥΜΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΥΗΣΕΩΝ ΜΕ IVF ΚΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΗΨΗ
Μακέδος Α., Πράπας Ν., Μασούρα Σ., Καλογιαννίδης Ι., Χαϊτας Γ., Μακέδος Γ.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 28-31 Μαΐου 2009

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΟΝΗΡΩΝ ΚΥΗΣΕΩΝ > 41 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ  ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής Θ., Μασούρα Σ., Πράπας Ν., Μακέδος Α., Τραϊανός Α., Κούρτης Α., Μακέδος Γ.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 28-31 Μαΐου 2009

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ (ΜΤΧ). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Μαργιούλα-Σιάρκου Χρ., Πετούσης Σ., Καλογιαννίδης Ι., Μακέδος Α., Πράπας Ν., Μακέδος Γ.
15ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσσαλονίκη 8-10 Μαΐου 2009

ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ  ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δαγκλής Θ., Καλογιαννίδης Ι., Μασούρα Σ., Κούρτης Α., Μακέδος Α., Πράπας Ν., Μακέδος Γ.
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βόλος 16-18 Μαΐου 2008

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ
Κούρτης Α, Μασούρα Σ, Καλογιαννίδης Ι, Θεοδοσιάδου  Αικ, Μακέδος Α, Πράπας Ν, Τραϊανός Β, Μακέδος Γ.
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βόλος 16-18 Μαΐου 2008

ΜΑΚΡΟΣΩΜΙΚΑ ΝΕΟΓΝΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
Μασούρα Σ., Κούρτης Α., Καλογιαννίδης Ι., Πράπας Ν., Μακέδος Α., Θεοδοσιάδου Α.,Τραϊανός Α., Μακέδος Γ.
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βόλος 16-18 Μαΐου 2008

ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ. ΑΝΑΔΡΟΜΗ 10 ΕΤΙΑΣ
Κουκουλομάτη A., Καλογιαννίδης Ι., Πράπας Ν., Μακέδος Α., Τραϊανός Α., Γκουτζιούλης Μ., Μακέδος Γ.
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βόλος 16-18 Μαΐου 2008

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΤΟΚΕΣ
Καλογιαννίδης Ι., Μασούρα Σ., Πράπας Ν., Δαγκλής Θ., Μακέδος Α., Σίμου Α., Γκουτζιούλης Μ., Μακέδος Γ.
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βόλος 16-18 Μαΐου 2008

ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 24 ΕΤΩΝ
Στεργιούδας Ι, Θεοδωρίδης Θ, Παπαβασιλείου Κ, Καραγιάννης Θ, Γκουτζιούλης Α, Χουρσείδου Θ, Κυργιαφίνη Γ, Σάκου Κ, Καλογιαννίδης Ι.
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη 14-16 Μαρτίου 2008

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ  (ΙUD)  ΜΕ Cu.
Θεοδωρίδης Θ, Στεργιούδας Ι, Παπαβασιλείου Κ, Καραγιάννης Θ, Φαρμάκης Χ, Γκουτζιούλης Α,  Καλογιαννίδης Ι, Σάκου Κ, Χουρσείδου Θ, Κυργιαφίνη Γ.
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη 14-16 Μαρτίου 2008

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  22 ΕΤΩΝ
Θεοδωρίδης Θ, Στεργιούδας Ι, Βαβίλης Δ, Παπαβασιλείου Κ, Ζαβλανός Α, Βαρελάς Φ, Καλογιαννίδης Ι, Κοτανίδης Θ, Μακέδος Γ, Χουρσείδου Θ, Τζαρτζά Ε, Ωρολογά Α, Μπόνη Κ.
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη 14-16 Μαρτίου 2008

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΣΚΙΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Στεργιούδας Ι, Θεοδωρίδης Θ, Παπαβασιλείου Κ, Καλογιαννίδης I,  Κυργιαφίνη Γ, Γρηγοριάδου Μ, Φαρμάκης Χ, Σκεντέρη Α, Ζάχου Κ, Μπόνη Κ     
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη 14-16 Μαρτίου 2008

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΚΥΟΥΛΚΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΝΟΣΗΡΙΤΗΤΑ (ΑΝΑΔΡΟΜΗ 7ΕΤΙΑΣ)
Καλογιαννίδης Ι, Μασούρα Σ, Πράπας Ν, Μακέδος Α, Γκουτζιούλης Μ, Ψικάκος Γ, Τραιανός Β, Μακέδος Γ.
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 13-16 Μαΐου 2007

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
Μασούρα Σ, Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ν, Μακέδος Α, Γκουτζιούλης Μ,Κυριακίδης Θ, Κούρτης Α, Μακέδος Γ.
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 13-16 Μαΐου 2007

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗΣ
Πράπας Ι, Πράπας Ν, Καρκανάκη Α, Καλογιαννίδης Παπαδόπουλος Α, Μακέδος Γ.
10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πάτρα 25-28 Μαΐου 2006

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΚΙΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
Καραμήντζας Δ, Τραϊανός Α, Τσάμπουρα Ζ, Μακέδος Α, Στεργίουδας Ι, Καλογιαννίδης Ι, Μακέδος Γ.
10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  Πάτρα 25-28 Μαΐου 2006

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Στεργίουδας Ι, Πράπας Ν, Παπανικολάου Α, Καλογιαννίδης Ι, Τραϊανός Α, Μουλούκη Ε, Μακέδος Γ.
10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  Πάτρα 25-28 Μαΐου 2006

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΩΟΘΗΚΩΝ «ΕΚ ΔΙΑΥΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ» ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΟΛΥΜΥΟΣΙΤΙΔΑΣ
Καλογιαννίδης Ι, Μάγκου Ε, Πράπας Ν, Μακέδος Α, Τραϊανού Α, Μακέδος Γ.
10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πάτρα 25-28 Μαΐου 2006

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (LOW RISK) ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Καλογιαννίδης Ι, Παπανικολάου Α, Μακέδος Α, Βατοπούλου Α, Πράπας Ν, Μακέδος Γ.
10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πάτρα 25-28 Μαΐου 2006

ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Καλογιαννίδης Ι, Παπανικολάου Α, Μακέδος Α, Βατοπούλου Α, Γκουτζιούλης Μ, Μακέδος Γ.
10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πάτρα 25-28 Μαΐου 2006

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ
Παπανικολάου Α, Μπλιούμη Α, Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ι, Μακέδος Γ.
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 10-13 Απριλίου 2005

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΕΣ ΜΟΝΗΡΕΙΣ ΚΥΗΣΕΙΣ
Καραγιαννίδου Ε, Ξηρομερίτης Π, Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ν, Μακέδος Γ. 
10ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου - 16 Μαΐου 2004

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΔΥΜΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Πράπας Ν, Καλογιαννίδης Ι, Μότσιος Ε, Ζάχερ Λ, Μπαμπάνης Α, Ευθυμιάδης Ι, Μπούκλης Α, Γαλάνης Ι, Ευαγγέλου Μ, Μαγγανάρης Ε, Θεοδωρίδης Ζ, Ταραβάνης Θ, Μακέδος Γ
9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αλεξανδρούπολη, 29 Μαΐου  - 1 Ιουνίου 2003

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΟΧΕΙΑ
Πράπας Ν, Καραμήντζας Δ, Καλογιαννίδης Ι, Στεργιούδας Ι, Παπαδόπουλος  Ε, Μπαμαπάνης Α, Μακέδος Γ.
9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αλεξανδρούπολη, 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ  ΡΥΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ
Βαρελάς Φ, Πράπας Ν, Παπανικολάου Α, Καλογιαννίδης Ι, Μπαμπάνης Α, Μπιλιούνης Μ, Πράπας Ι, Μακέδος Γ.
9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αλεξανδρούπολη, 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΙΘΙΚΟΥ ΑΣΚΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ
Βαρελάς Φ, Πράπας Ν, Παπανικολάου Α, Καλογιαννίδης Ι, Μπαμπάνης Α, Μπιλιούνης Μ, Πράπας Ι, Μακέδος Γ.
9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αλεξανδρούπολη, 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10ΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Παπανικολάου Α, Καλογιαννίδης Ι, Γκουτζιούλης Μ, Ψικάκος Γ, Βλάσσης Γ, Μακέδος Γ.
9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  Αλεξανδρούπολη, 29 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2003

ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Καραγιαννίδου Ε, Καλτσάτου Μ, Καρακυριού Ε, Χοτουμανίδης Χ,Καλογιαννίδης Ι, Πράπας Ν, Μακέδος Γ.
9ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 9 - 11 Μαίου 2003

Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΓΚΥΛΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
Παπανικολάου Α, Δρίζης Ε, Καλογιαννίδης Ι, Βαρελάς Φ, Βλάσσης Γ, Μακέδος Γ.
6η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ “ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ” Θεσσαλονίκη, 21-23 Μαρτίου 2003

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΩΟΘΗΚΙΚΟ ΙΣΤΟ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΟΘΗΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙΙ-ΙV
Παπανικολάου Α, Καλογιαννίδης Ι, Γκουτζιούλης Μ, Βλάσσης Γ, Μακέδος Γ.
6η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ “ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ” Θεσσαλονίκη, 21-23 Μαρτίου 2003

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΙΑ. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Καλογιαννίδης Ι, Παπαδόπουλος Ε, Ζαχαριάδης Μ, Παπανικολάου Α, Βλάσσης Γ, Μακέδος Γ.
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 17-18 Απριλίου 2003

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΑΜΣΣ) ΣΕ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ
Παχατουρίδης Δ., Σαλιάγκας Κ, Καλογιαννίδης Ι, Ελευθεριάδου Α, Οικονόμου Α,  Χρυσίδης Θ.
ΧΧΙΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αθήνα, 18-22 Νοέμβριος 2000

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Οικονόμου Α, Σαλιάγκας Κ, Ανδρεάδης Ε, Προβατίδης Α, Καλογιαννίδης Ι, Ελευθεριάδου Α, Σιμήνου Σ, Χρυσίδης Θ.
EAΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Καβάλα, 19-20 Μαΐου 2000

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
Σαλιάγκας Κ, Καλογιαννίδης Ι, Οικονόμου Α, Ανδρεάδης Ε, Προβατίδης Α, Σιμήνου Σ, Σαπίδης Ν, Χρυσίδης
ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Καβάλα, 19-20 Μαΐου 2000

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10-ΕΤΙΑΣ
Ανδρεάδης Ε, Προβατίδης Α, Οικονόμου Α, Καλογιαννίδης Ι, Χρυσίδης Θ,  Σαλιάγκας Κ.
15ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2000

ΑΔΕΝΩΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σαλιάγκας Κ, Οικονόμου Α, Ανδρεάδης Ε, Καλογιαννίδης Ι, Προβατίδης Α, Σιμήνου Σ, Σαπίδης Ν, Χρυσίδης Θ.
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2000

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ VATER ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΕΚΤΟΜΗΣ
Σαλιάγκας Κ, Οικονόμου Α, Ανδρεάδης Ε, Καλογιαννίδης Ι, Προβατίδης Α, Σιμήνου Σ, Φυσικούδη Α, Χρυσίδης Θ.
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2000

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οικονόμου Α, Σαλιάγκας Κ, Ανδρεάδης Ε, Καλογιαννίδης Ι, Προβατίδης Α, Φαντάκης Γ, Σιμήνου Σ, Χρυσίδης Θ.
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2000

ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ -ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10-ΕΤΙΑΣ
Ανδρεάδης Ε, Σδρέγας Μ, Καλογιαννίδης Ι, Ελευθεριάδου Α, Τάγια Α, Σαλιάγκας Κ, Χρυσίδης Θ.
4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ     
Ιωάννινα, 20-23 Οκτωβρίου 1999

 

 

 

 

­­­