Ιατρικά Ιδρύματα & Κλινικές

­­­
Ο ιατρός συνεργάζεται με τα παρακάτω ιδρύματα και κλινικές:
 1. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ­
  ­
  Πολυκλινική
  Οδός Ασκληπιού 10
  57001 Θεσσαλονίκη
  Τηλ. κέντρο 2310 400000

 2. ΚΛΙΝΙΚΗ «ΓΕΝΕΣΙΣ» ΑΕ

 3. Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
  Οδός 17η Νοέμβρη (τέρμα)
  54301 Θεσσαλονίκη
  Τηλ. κέντρο: 2310 984000

 4. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Πολυκλινική
  Οδός Μητροπόλεως 86
  54622 Θεσσαλονίκη
  Τηλ. κέντρο: 2310 372600 
 
 Ιατροί
 Ιατρικά Κέντρα
 Ιατρικά Ιδρύματα & Κλινικές