Ιατρικά Κέντρα

"ΙΑΚΕΝΤΡΟ" Προηγμένο Ιατρικό Κέντρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
www.iakentro.gr

"ΙΑΚΕΝΤΡΟ", είναι ένα σύγχρονο ιατρικό κέντρο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Προγεννητικού ελέγχου στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα λειτουργούν τμήματα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Κολποσκοπήσεων και Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης:
  • Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου (υπερηχογραφήματα 1ου και 2ου τριμήνου, αμνιοπαρακεντήσεις, βιοψίες τροφοβλάστης)

  • Τμήμα Εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF, ICSI, in vitro maturation, δωρεά ωαρίων, κατάψυξη ωαρίων & εμβρύων με τη μέθοδο της vitrification, προεμφυτευτική διάγνωση)

  • Τμήμα Παθολογίας τραχήλου μήτρας και Κολποσκοπήσεων (υπεύθυνος ο ιατρός κ. Ι. Καλογιαννίδης).

  • Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας και Ογκολογίας Μαστού (υπεύθυνος ο ιατρός κ. Ι. Καλογιαννίδης).