Μέλος Ιατρικών Eταιρειών


1.    Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
2.    Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
3.    European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
4.    Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
5.    Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας
6.    Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Tραχήλου  


7.    Ελληνική Εταιρεία Έρευνας & Αντιμετώπισης του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV)  
8.    European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE)