Τεστ PAP & HPV test

Το Test PAP (Τεστ Παπανικολάου) αποτελεί ίσως μία από τις πλέον επιτυχημένες μεθόδους, μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου σε­ ότι αφορά τις προκαρκινικές και καρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας. Ο Γεώργιος Παπανικολάου ήταν ο εισηγητής της μεθόδου και της κυτταρολογίας γενικότερα, της μικροσκοπικής δηλαδή εξέτασης των αποφολιδωμένων κυττάρων που λαμβάνονται από ιστούς ή προυπάρχουσες κοιλότητες του ανθρώπινου οργανισμού. Ειδικότερα, το test PAP είναι η εξέταση εκείνη κατά την οποία λαμβάνονται κύτταρα από την εξωτραχηλική και ενδοτραχηλική μοίρα του τραχήλου (πλακώδες και κυλινδρικό επιθήλιο αντίστοιχα) και αφού προηγμένος επιστρωθούν και επεξεργαστούν με ειδικές χρώσεις (βαφές) πάνω σε ένα ειδικό γυάλινο πλακίδιο (αντικειμενοφόρος πλάκα), ακολουθεί η μικροσκόπηση (Εικόνα 1, 2). Η λήψη του τεστ είναι δυνατόν να γίνει και με την μέθοδ­ο της υγρής φάσης (Thin Prep), όπου επιτρέπει πληρέστερη λήψη κυττάρων καθώς και την επαναληψημότητα των κυτταρολογικών εξετάσεων. Σχετικά με τα αποτελέσματα του κυτταρολογικού ελέγχου δύο είναι οι προτεινόμενες ταξινομήσεις η: α) κατά Παπανικολάου και β) κατά Bethesda.

Εικόνα 1 Ξύλινη σπάτουλα και βουρτσάκι για λήψη του τεστ Παπανικολάου από τον εξωτράχηλο και τον ενδοτράχηλο αντίστοιχα & οι αντικειμενοφόρες πλάκες όπου γίνεται η επίστρωση των κυττάρων

Εικόνα 1

H ταξινόμηση κατά Παπανικολάου χωρίζει τα ευρήματα της σε 5 κατηγορίες κυττάρων, από φυσιολογικά έως και καρκινικά ή ύποπτα για κακοήθεια κύτταρα. Η πιο σύγχρονη ταξινόμηση (Bethesda) εκτός των φυσιολογικών κυτταρικών πληθυσμών, διακρίνει τα παθολογικά κύτταρα σε δύο κατηγορίες: α) κύτταρα χαμηλού βαθμού για ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις (LGSIL) και β) κύτταρα υψηλού βαθμού για ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις (HGSIL). Βάση των αποτελεσμάτων και σε συνδυασμό με την ηλικία της ασθενούς, αποφασίζετε ο τρόπος περεταίρω αντιμετώπισης και θεραπείας.
­
Εικόνα 2 Υλικά λήψης κυτταρολογικού  επιχρίσματος  τραχήλου με την μέθοδο της υγρής φάσης. Ειδικό βουρτσάκι συλλογής κυττάρων από τον ένδο-έξωτράχηλο & κιτίο διατήρησης του κυτταρικού πληθυσμού   

Εικόνα 2 ­

 

HPV - test

Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα, ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus - HPV) στο 99% και πλέον των περιπτώσεων, αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα της εμφάνισης του καρκίνου τραχήλου της μήτρας, με κύριους ογκογόνους τύπους τους 16 και 18.     Είναι επίσης γνωστό ότι ο γενετικός σωλήνας του θήλεος είναι δυνατόν να προσβληθεί από περισσότερα από 30 διαφορετικά στελέχη του HPV. Τα  παραπάνω αποτέλεσαν την αφετηρία μιας διαφορετικής προσέγγισης σε ότι αφορά την διαγνωστική προσέγγιση των προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας. 

Η ανίχνευση μέσω μοριακών μεθόδων των διαφόρων HPV τύπων που επιπολάζουν στο γενετικό σύστημα της γυναίκας, αποτελεί σήμερα το γνωστό  HPV test, που δεν είναι τίποτα άλλο από την ανίχνευση του DNA του ιού. Επιπλέον είναι δυνατόν με ειδικές τεχνικές όχι μόνο να ανιχνευθεί το DNA του ιού, αλλά και να τυποποιηθεί (Hybrid Capture2), να ορισθεί δηλαδή ο ακριβής τύπος του ιού που έχει ανιχνευθεί στο προς εξέταση υλικό.  Η μέθοδος για πολλές χώρες αποτελεί μέθοδο πληθυσμιακού ελέγχου όπως και το τεστ PAP, κυρίως όμως για γυναίκες μεγαλύτερες των 30 ετών. Το HPV test σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλων ιατρικών μελετών παρουσιάζει υψηλότερη ευαισθησία (δυνατότητα ανίχνευσης) σε σχέση με το τεστ PAP, ενώ η ειδικότητα του (ποσοστό λάθους) αντίθετα είναι μικρότερη του τεστ ΡΑΡ.


­
 
 
 Τεστ PAP & HPV test
 Ινομυώματα μήτρας
 Πυελική λεμφαδενεκτομία
 Κολποσκόπηση
 Κοκκιοκυτ. όγκος ωοθήκης
 Όγκος οριακής κακοήθειας ωοθήκης
 Μέθοδος NETZ στην θεραπεία της παθολογίας τραχήλου
 Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών
 Ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα