Ινομυώματα μήτρας

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ. Τα ινομυώματα της μήτρας αποτελούν τους συνηθέστερους καλοήθεις όγκους του γυναικείου γενετικού συστήματος (Εικόνα 1,2). Η συχνότητα ανεύρεσης τους σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας κυμαίνεται από 20% έως 40%, ενώ περίπου 20% των υστερεκτομιών στις οποίες οι γυναίκες υποβάλλονται διεθνώς οφείλονται σε ινομυώματα.

Εικόνα 1

Εικόνα 1
Εικόνα 2

Εικόνα 2

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ένα μεγάλο ποσοστό (20-50%) γυναικών με ινομυώματα της μήτρας θα αναζητήσουν την συμβουλή του γυναικολόγου τους λόγω συμπτωμάτων όπως: πυελικό άλγος, αιμορραγία έσω γεννητικών οργάνων (μηνορραγίες, μητρορραγίες) και αίσθημα βάρους στην πύελο (λεκάνη). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν αναφέρεται συμπτωματολογία, ενώ η διάγνωση είναι αποτέλεσμα γυναικολογικής και υπερηχογραφικής εξέτασης (διακολπικό υπερηχογράφημα έσω γενετικών οργάνων), στα πλαίσια του ετήσιου προληπτικού ελέγχου των γυναικών. Τέλος σε αρκετές περιπτώσεις η ανεύρεση ινομυωμάτων της μήτρας μπορεί και να σχετίζεται με υπογονιμότητα. Η ένταση των συμπτωμάτων που αναφέρει η γυναίκα εξαρτάται από την αριθμό, το μέγεθος και την ανατομική τους θέση.

Εικόνα 3

Εικόνα 3
Εικόνα 4

Εικόνα 4

ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Η ολική υστερεκτομία με ή χωρίς τα εξαρτήματα (σάλπιγγες-ωοθήκες) αναλόγως της ηλικίας της ασθενούς, αποτελεί την παραδοσιακή θεραπεία των ινομυωμάτων της μήτρας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί κοιλιακά (λαπαροτομία), κολπικά (κολπική υστερεκτομία) και λαπαροσκοπικά (λαπαροσκοπική υστερεκτομία & λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη υστερεκτομία) (Εικόνα 3, 4). Οι παραπάνω βέβαια τρόποι αντιμετώπισης των ινομυωμάτων αποτελούν ακρωτηριαστηκές επεμβάσεις αφού αποστερούν από την γυναίκα την μήτρα και φυσικά την μελλοντική της γονιμότητα. Γίνεται κατανοητό ότι η παραπάνω θεραπείες δεν ενδείκνυται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ή σε γυναίκες που δεν έχουν ολοκλήρωση των οικογενειακό τους κύκλο, πλην ελάχιστων περιπτώσεων.

Εικόνα 5

Εικόνα 5
Εικόνα 6

Εικόνα 6

Στις περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η διατήρηση της μήτρας, συντηρητικότερες χειρουργικές και φαρμακευτικές μέθοδοι μπορούν να αντικαταστήσουν αυτή της υστερεκτομίας. Η ινομυωματεκτομία (αφαίρεση μόνο του/των ινομυωμάτων), αποτελεί μία από τις συντηρητικές χειρουργικές προσεγγίσεις της νόσου (Εικόνα 5). Εκτελείται με λαπαροτομία (διάνοιξη της κοιλιάς) κυρίως για μεγάλα και πολλαπλά ινομυώματα, ή με λαπαροσκόπηση (λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομία ή λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ινομυωματεκτομία) (εικόνα 6). ) Η λαπαροσκοπική προσέγγιση όπου αυτή δύναται να εφαρμοσθεί, προσφέρει λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα (δερματικές τομές), μικρότερο χρόνο παραμονής στην κλινική, ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες, σε σχέση με την κλασσική λαπαροτομία (κοιλιακή προσπέλαση).

Εκτός των παραπάνω χειρουργικών θεραπειών, τα τελευταία χρόνια φαρμακευτικές μέθοδοι έχουν συμπληρώσει την γενικότερη αντιμετώπιση των γυναικών με ινομυώματα. Στην κατηγορία αυτών των θεραπειών ανήκουν κυρίως φάρμακα όπως GnRH-ανάλογα και αναστολείς της αρωματάσης, που καταστέλλουν την παραγωγή ορμονών και κυρίως των οιστρογόνων, τα οποία κυρίως συμβάλουν στην εμφάνιση και αύξηση του μεγέθους των ινομυωμάτων. Οι παραπάνω όμως θεραπείες για όσο καιρό λαμβάνονται δημιουργούν ένα είδος ψευδο-εμμηνόπαυσης με κλιμακτηρικά για την γυναίκα που τα λαμβάνει συμπτώματα. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τα αποτελέσματα από την χρήση των φαρμακευτικών θεραπειών είναι προσωρινά, με επάνοδο στο αρχικό μέγεθος των ινομυωμάτων μέσα σε λίγους μήνες από την παύση της θεραπείας. Γίνεται κατανοητό ότι η χρήση των φαρμακευτικών θεραπειών έχει ως σκοπό την προσωρινή αναβολή του χειρουργείου ή την σμίκρυνση του/των ινομυωμάτων στα πλαίσια προετοιμασίας της ασθενούς για χειρουργείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Η αντιμετώπιση των ινομυωμάτων της μήτρας σήμερα είναι πολύπλευρη και απαιτεί εξατομίκευση της θεραπείας, η οποία είναι ανάλογη του αριθμού και του μεγέθους των ινομυωμάτων, καθώς και της ηλικίας και των απαιτήσεων της ίδιας της γυναίκας.
 
 
 Τεστ PAP & HPV test
 Ινομυώματα μήτρας
 Πυελική λεμφαδενεκτομία
 Κολποσκόπηση
 Κοκκιοκυτ. όγκος ωοθήκης
 Όγκος οριακής κακοήθειας ωοθήκης
 Μέθοδος NETZ στην θεραπεία της παθολογίας τραχήλου
 Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών
 Ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα