Κοκκιοκυτταρικός όγκος ωοθήκης

Εικόνα 1 ­­Εικόνα 2

Εικόνα 1 - Κοκκιοκυτταρικός όγκος ωοθήκης

Εικόνα 2 - Κοκκιοκυτταρικός όγκος ωοθήκηςΕικόνα 3
Εικόνα 3 - Κοκκιοκυτταρικός όγκος ωοθήκης
­ 
 
 Τεστ PAP & HPV test
 Ινομυώματα μήτρας
 Πυελική λεμφαδενεκτομία
 Κολποσκόπηση
 Κοκκιοκυτ. όγκος ωοθήκης
 Όγκος οριακής κακοήθειας ωοθήκης
 Μέθοδος NETZ στην θεραπεία της παθολογίας τραχήλου
 Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών
 Ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα