Όγκος οριακής κακοήθειας ωοθήκης

­­
Όγκος οριακής κακοήθειας ωοθήκης­ Όγκος οριακής κακοήθειας ωοθήκης

Εικόνα 1 
 
 Τεστ PAP & HPV test
 Ινομυώματα μήτρας
 Πυελική λεμφαδενεκτομία
 Κολποσκόπηση
 Κοκκιοκυτ. όγκος ωοθήκης
 Όγκος οριακής κακοήθειας ωοθήκης
 Μέθοδος NETZ στην θεραπεία της παθολογίας τραχήλου
 Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών
 Ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα