Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών

Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών Αμφοτερόπλευρος καρκίνος ωοθηκών ­(­επιθηλιακού τύπου) κατά την διενέργεια λαπαροτομίας. Μεταξύ των όγκων διαφαίνονται τμήμα του παχέος εντέρου και μείζονος επιπλόου, ενώ σε επαφή με τον χειρουργικό διαστολέα βρίσκεται ο πυθμένας της μήτρας. ­
­
Εικόνα 1

Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών Χειρουργικά παρασκευάσματα της ιδίας περίπτωσης

Εικόνα 2 
 
 Τεστ PAP & HPV test
 Ινομυώματα μήτρας
 Πυελική λεμφαδενεκτομία
 Κολποσκόπηση
 Κοκκιοκυτ. όγκος ωοθήκης
 Όγκος οριακής κακοήθειας ωοθήκης
 Μέθοδος NETZ στην θεραπεία της παθολογίας τραχήλου
 Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών
 Ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα