Μέθοδος NETZ στην θεραπεία της παθολογίας τραχήλου

­
Μέθοδος NETZ στην θεραπεία της παθολογίας τραχήλου Αφαίρεση τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής­ βλάβης (cervical intraepithelial neoplasia-CIN) με την μέθοδο ­NETZ (Needle Excision of Transformation Zone) ­
­
Εικόνα 1

Μέθοδος NETZ στην θεραπεία της παθολογίας τραχήλου Χειρουργικό παρασκευάσαμε τραχήλου της ίδιας περίπτωσης (CIN 2-3)

Εικόνα 2