Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών

Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών Αμφοτερόπλευρος καρκίνος ωοθηκών ­(­επιθηλιακού τύπου) κατά την διενέργεια λαπαροτομίας. Μεταξύ των όγκων διαφαίνονται τμήμα του παχέος εντέρου και μείζονος επιπλόου, ενώ σε επαφή με τον χειρουργικό διαστολέα βρίσκεται ο πυθμένας της μήτρας. ­
­
Εικόνα 1

Αμφοτερόπλευρος επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών Χειρουργικά παρασκευάσματα της ιδίας περίπτωσης

Εικόνα 2