Ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα

­
Ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα Χειρουργικό παρασκεύασμα μήτρας με ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα

Εικόνα 1