Λαπαροσκοπική Ολική Υστερεκτομή

­ ­ ­
­

Λαπαροσκοπική Ολική Υστερεκτομία (part 1) διατήρηση των εξαρτημάτων


Λαπαροσκοπική Ολική Υστερεκτομία (part 2) απολίνωση μητριαίων αρτηριών


Λαπαροσκοπική Ολική Υστερεκτομία (part 3) συραφή κολπικού κολοβώματος