Υπηρεσίες

Gynecologic Oncology
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γυναικολογική Ογκολογία

Στο ιατρείο γίνεται διερεύνηση, παρακολούθηση:

Γυναικολογικών Ογκολογικών ασθενών

 • Καρκίνου ενδομητρίου
 • Καρκίνου κόλπου – τραχήλου
 • Καρκίνου ωοθηκών
 • Καρκίνου αιδοίου

Προκαρκινικών παθήσεων

 • Ενδομητρίου
 • Κόλπου – τραχήλου
 • Ωοθηκών
 • Αιδοίου

Ακόμη εκτελούνται:

 • Γυναικολογικοί υπέρηχοι (διακολπικοί & διακοιλιακοί)
 • Διαγνωστικές κολποσκοπήσεις
 • Βιοψίες αιδοίου, κόλπου και τραχήλου μήτρας
 • Tεστ Παπανικολάου
 • Κυτταρολογία υγρής φάσης (Thin Prep)
 • HPV DNA testing
Στα ιδιωτικά ιδρύματα με τα οποία ο ιατρός συνεργάζεται διενεργούνται:

Χειρουργικές επεμβάσεις Γυναικολογικής Ογκολογίας

 • Ριζική υστερεκτομία
 • Πυελική λεμφαδενεκτομία
 • Παραορτική λεμφαδενεκτομία
 • Επιπλεκτομία
 • Επεμβάσεις ογκομείωσης
 • Απλή αιδοιεκτομία
 • Ριζική αιδοιεκτομία
 • Βουβωνική λεμφαδενεκτομία

Επεμβάσεις παθολογίας τραχήλου

 • LOOP τραχήλου
 • Κωνοειδής εκτομή
 • Laser ablation
Breast Oncology
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ογκολογία Μαστού

Στο ιατρείο γίνεται αξιολόγηση, παρακολούθηση γυναικών με:
 • Παθολογία μαστού
 • Νεοπλασίες μαστού

Εκτίμηση:
Απεικονιστικών εξετάσεων μαστού

 • Μαστογραφία
 • Υπέρηχο μαστών
 • Μαγνητική τομογραφία (MRI μαστών)

Συμβουλευτική ασθενών με:

 • Κληρονομικό καρκίνο
 • BRCA 1 & 2
Στα ιδιωτικά ιδρύματα με τα οποία ο ιατρός συνεργάζεται διενεργούνται:

Χειρουργικές επεμβάσεις μαστού

 • Ανοιχτή βιοψία (με/χωρίς τοποθέτηση οδηγού σύρματος)
 • Τεταρτεκτομία
 • Απλή μαστεκτομία
 • Ριζική μαστεκτομία
 • Μασχαλιαία λεμφαδενεκτομία
 • Διενέργεια φρουρού λεμφαδένα
Obstetrical & Gynecologic cases
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γυναικολογικά και Μαιευτικά περιστατικά

Στο ιατρείο γίνεται αξιολόγηση, παρακολούθηση:
 • Γυναικολογικών περιστατικών
 • Μαιευτικών περιστατικών
 • Προληπτικός έλεγχος
 • Γυναικολογικός
 • Μαστολογικός

Εκτελούνται:

 • Γυναικολογικοί υπέρηχοι (διακολπικοί & διακοιλιακοί)
 • Μαιευτικοί υπέρηχοι (διακολπικοί & διακοιλιακοί)
 • Τοποθετήσεις ενδομήτριων σπειραμάτων

Λαμβάνονται:

 • Tεστ Παπανικολάου
 • Κυτταρολογία υγρής φάσης (Thin Prep)
  HPV DNA testing
Στα ιδιωτικά ιδρύματα με τα οποία ο ιατρός συνεργάζεται διενεργούνται:

Γυναικολογικές λαπαροτομικές (ανοιχτές) και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις:

 • Σαλπιγγεκτομία
 • Κυστεκτομία (ωοθήκης)
 • Εξαρτηματεκτομία
 • Εκπυρήνηση λειομυωμάτων
 • Ολική υστερεκτομία (με/χωρίς τα εξαρτήματα)
 • Υφολική υστερεκτομία

Κολπικές επεμβάσεις:

 • Κολπική υστερεκτομία (πρόπτωση μήτρας)
 • Πλαστική αποκατάσταση κυστεοκήλης
 • Πλαστική αποκατάσταση ορθοκήλης
 • Αποκατάσταση συγγενούς διαφράγματος κόλπου
 • Διαγνωστική-θεραπευτική απόξεση

Υστεροσκοπικές επεμβάσεις:

 • Εξαίρεση ενδομήτριου πολύποδα
 • Εξαίρεση υποβλεννογόνιου λειομυώματος
 • Εξαίρεση ενδομήτριου διαφράγματος
 • Διαγνωστική υστεροσκόπηση (βιοψία ενδομητρίου)

Επεμβάσεις παθολογίας κόλπου – τραχήλου – αιδοίου:

 • LOOP τραχήλου
 • Κωνοειδής εκτομή
 • Laser ablation
 • Καυτηριασμός κονδυλωμάτων κόλπου – αιδοίου

Μαιευτικές πράξεις:

 • ΚΤΓ (καρδιοτοκογραφικός έλεγχος)
 • Κολπικός τοκετός
 • Επεμβατικός τοκετός (σικυουλκία, εμβρυουλκία)
 • Καισαρική τομή